Historia

Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich w Krakowie

Duszpasterstwo Niesakramentalnych Związków Małżeńskich powstało w 2000 roku przy kościele Świętego Krzyża w Krakowie. Inicjatorem był ks. dr Jan Abrahamowicz proboszcz parafii Świętego Krzyża w Krakowie w tamtym okresie. Od roku 2010 ks. dr Jan Abrahamowicz jest proboszczem w parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie os. Na Wzgórzach. Wraz z przeniesieniem ks. Jana przeniesione zostało miejsce naszych spotkań.

Od września 2010 roku spotykamy się w kościele Miłosierdzia Bożego w Krakowie, os. Na Wzgórzach 1A.

Uczestniczymy w systematycznych spotkaniach, wyjeżdżamy razem na wycieczki i pielgrzymki. Niektóre wydarzenia utrwaliliśmy na zdjęciach dostępnych w Galerii.

W 2006 roku spełniło się nasze marzenie – odbyliśmy pielgrzymkę dziękczynną do grobu sługi Bożego Jana Pawła II. Na płycie jego grobu w Rzymie złożyliśmy list, w którym napisaliśmy:

„Ojcze Święty, nas również szukałeś, a teraz my przybywamy do Ciebie! Ojcze Święty, przybywamy podziękować Ci za adhortację Familiaris consortio, w której wezwałeś gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, byśmy nie czuli się odłączeni od Kościoła, skoro jako ochrzczeni powinniśmy uczestniczyć w jego życiu. Dzięki tym słowom możemy nadal być w Kościele i należeć do Duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych przy kościele Świętego Krzyża w Krakowie, który okazał się dla nas – tak jak tego pragnąłeś – miłosierną matką podtrzymującą nas w wierze i nadziei (…).”