Drogowskaz

nauczania, wskazówki, porady …
mogące pomóc tym, którzy interesują się niesakramentalnymi związkami małżeńskimi w Kościele

 

Franciszkanska3.pl rozmawia z ks. Janem Abrahamowiczem

To wywiad redaktora Pawła Kosteckiego z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (www.franciszkanska3.pl) przeprowadzony w dniu 5 września 2012 roku z ks. dr. Janem Abrahamowiczem opiekunem Duszpasterstwa Niesakramentalnych Związków Małżeńskich w parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Na Wzgórzach.
Ksiądz Jan wyjaśnia czym są związki niesakramentalne, jaki status w Kościele mają osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, jaka wygląda troska Kościoła wobec osób żyjących w małżeństwach niesakramentalnych. Wspomina także o koniecznym rozeznaniu, czy małżeństwo w Kościele było ważnie zawarte. Na koniec garść szczegółów o Duszpasterstwie Niesakramentalnych Związków Małżeńskich w Krakowie – Na Wzgórzach, którym się od lat opiekuje.

Ks. dr Jan Abrahamowicz
rozmawia z osobami żyjącymi 
w związku niesakramentalnym

 

Nagranie zostało zrealizowane przy okazji rekolekcji dla związków niesakramentalnych w parafii NSPJ w Nowym Targu, w kwietniu 2012 roku. Ks. Jan Abrahamowicz rozmawia z małżonkami w związku niesakramentalnym, którzy opowiadają o swoim poszukiwaniu Boga.
Po rekolekcjach w ubiegłym roku, szukają wspólnoty dla siebie. Zbierają informacje na temat różnych wspólnot. Ostatecznie wybierają wspólnotę osób żyjących w związkach niesakramentalnych w Krakowie i od tej pory są w Duszpasterstwie Niesakramentalnych Związków Małżeńskich w Krakowie – Na Wzgórzach.
Ksiądz Jan przedstawia w rozmowie nauczanie Kościoła, w tym papieża Jana Pawła II, pokazując, że podejście Kościoła do małżonków żyjących w związkach niesakramentalnych zmieniło się. Kiedyś księża opuszczali takie osoby idąc po kolędzie, nie dając im szansy na spotkanie. Ludzie ci byli postrzegani trochę jak czarne owce w stadzie. Dzisiaj, powstają duszpasterstwa specjalistyczne niosące duchową pomoc i opiekę.

Duszpasterstwo Niesakramentalnych Związków Małżeńskich proponuje swoim uczestnikom także pozasakramentalne drogi spotkania z Jezusem. Bóg jest obecny w Piśmie Świętym, jest w zgromadzeniu liturgicznym, działa poprzez osoby. Mamy naprawdę wiele sposobów na to, by szukać swojej drogi do Jezusa i nie czuć się osamotnionym pozostając na boku.
Nauczanie Kościoła na temat małżeństwa i jego nierozerwalności jest niezmienne. Będzie zawsze takie samo, bo nie można zmieniać Ewangelii. Natomiast jest nadzieja na to, że człowiek dokona w sobie przewartościowań i wtedy jego sytuacja się odmieni.
Słyszymy wyjaśnienie, czym jest tzw. „białe małżeństwo”, czym komunia pragnienia, (komunia duchowa). Spotkanie z Jezusem jest możliwe dla każdego, bo On nie stawia przed nikim granic. Wszyscy mamy dostęp do Niego.